Personal

 

 

Gårdsmästare tar hand om det mesta på gården så som stall, byggnader, sommar- och rasthagar, fordring.