Axbergshammar Säteri Historiska Trädgårdar

I sommar välkomnas du som medlem på Trädgårdsvandring
I sommar välkomnas du som medlem på Trädgårdsvandring

för att informeras om arbetet med den historiska trädgården. Datum och inbjudan går direkt till dig som är medlem.

Vad vet vi från källorna, trädgårdsantikvarie och vad finns det för spår i trädgården. Vi vandrar runt trädgården och diskuterar arbetet med "garden conservation" på plats.

-Vad ska rekonstrueras dvs återskapning av en försvunnen eller förändrad trädgård utifrån historiskt källmaterial. T.ex grusgångar, ruddammar
-Vissa partier kommer att omgestaltas varsamt vilket innebär viss modernisering eller förenkling av den historiska trädgården med t.ex val av växtmaterial på rabatterna i parterren till perenner etc.

Vill du bli medlem?
Vill du bli medlem?

Föreningens syfte är att återskapa och vårda den historiska trädgården vid Axbergshammars Säteri.

Varmt välkommen som medlem i föreningen genom att maila din anmälan med kontaktuppgifter till info@axbergshammar.se. Medlemsavgift är 100kr/år. Läs mer om föreningen här.

Östra parken
Östra parken

Trädgårdsantikvaries anteckningar: Här finns ett fantastiskt lusthus och en mycket historisk känsla i parken med höga gamla träd planterade i ett rutnät med ett avstånd om 6m och däremellan ett fint gångsystem.

Enligt historiska källor vet vi att träden som omger corps de logiet står i bestämda rader och är planterade runt 1810. Ulla Cronstedt skriver i Ullas Journal att "alléerna tar sig bra".

Kontakt

Axbergshammars Säteri, 718 96 Dyltabruk
info@axbergshammar.se
Contact form can be displayed here