Hösilage

ÅRETS SKÖRD ÄR BOKAD  (Uppdaterad aug 2023):Hästhö

Fyrkantsbalar; storbal med mått 70/120/130

Högsta kvalitet -grässorter i vallen är valda med tanke på att nå ett så fulländat foder för hästar som möjligt med anpassade näringsvärde. Hösilaget ligger inom rekommenderade riktlinjerna för häst avseende protein och energi. Inplastning av balarna har gjorts för att med god marginal (12-lager) för att garantera högsta kvalitet under lagring fram tills utfodring. Hösilagebalarna hanteras med varsamhet under leveransen.

Tips – Genom att utfodra hästar med enbart grovfoder med lämpligt näringsinnehåll ges chansen till längre ättider vilket minskar risken för beteendestörningar. Att fodra mycket grovfoder minskar även risken för foderrelaterade sjukdomar som kolik och magsår.
Analys – hög ts-halt (ca 80%) och bra värden, resultatet finns tillgängligt för dig som är intresserad.

Leverans – vi kan ordna leverans och lossning enl. separat offert.

Garanti – vi garanterar att du får hösilage av högsta kvalitet, är du inte nöjd med en bal, skicka oss ett foto på den så ersätter vi dig med en ny i nästa leverans. Som abonnemangskund reserverar du 100% och åtar dig att avropa 80% inom 12 månader.

fyrkants_balarVILL DU BESTÄLLA FÖR NÄSTA SÄSONG HÖST-24/VÅR-25?

Ange ditt behov i kg (eller bal) tillsammans med leveransadress och om du vill ha offert på frakt så återkommer vi med offert.
Skicka din förfrågan med din information till hosilage@axbergshammar.se.