Historik

Laurens van der Plais

Anlagd av kronan. Gården Axbergshammar sägs ha varit ett så kallat kronohemman anlagt av Gustav Vasa. År 1558 beställdes hammare och städ till Axbergshammar.

Hovmålaren Laurens van der Plaes tar över gården. Kring 1620 upphörde kronan att själv driva produktions och affärsverksamhet i egen regi och utarrenderade då Axbergshammars Bruk till hovmålaren Laurens van der Plaes.

Ett sekel i holländskt ägo. Egendomen tillhörde därefter denna holländska släkt i drygt 100år.

Säteri år 1675. Innehavaren Henric Cletcher blev adlad och gjorde Axbergshammar till säteri år 1675.

Svensk adel som ägare. 1760 blev Samuel Stjerncreutz blev den första svenska adelsmannen ägare till Axbergshammar Säteri.

Stångjärnshammare i 300 år mellan 1558-1858. Den sista hammaren lades ned för alltid år 1858, alltså exakt 300 år efter det att den första hammaren hade beställts. Axbergshammar Säteri blev därefter en ren jordbruks- och skogsgård.