Beställ boken om Axbergshammar

Boken handlar om de brukspatroner och godsägare med familjer som ledde och bodde på Axbergshammar åren igenom. Det är bla en hovmålare, en general med fransk utmärkelse för tapperhet i fält, en bokhandlare, en kreaturshandlare samt en lång rad holländare.
Krönikans författare är Gösta Larsson som har forskat och sammanställt skriften om Axbergshammar. Boken är inbunden med 108sidor.