Park & Trädgård

Corps de logi och dess flyglar ligger vackert och rofyllt inbäddade bland ståtliga gamla ädellövträd, rhododendron och andra parkväxter, anlagd med känsla av Engelsk park.

Utmed allén mot gårdsplanen passeras en gammal fruktträdgård, delvis också förnyad. Bakom CDL finns ett lusthus och en träspång som går över en kanal ut till en halvö i Dyltaån/Järleån.

19938193-8Xl0B