Byggnader

BYGGNADER

Corps de logi: Troligen byggdes det ursprungliga corps de logi på 1620 talet av Laurens van der Plaes. Det bestod då av envånings hus med källarvalv. Tillbyggnaden gjordes sannolikt sent 1700-tal, under klockan på vinden står årtalet 1794.På övervåningens västra sida fanns tidigare ett sammanhängande rum längs hela husets kortsida med en teaterscen med tillhörande kulisser från 1700-talet.

Flyglar: De båda flyglarnas ursprung antas vara från 1600-talet. Den västra flygeln bestod av kök, bakstuga, visthusbod, mangelrum, drängstuga etc. Öster flygel har under en del av 1900-talet bland annat varit lanthandel. Till gården hörde på den tiden ett mejeri samt ett växthus.

Magasin: Det gamla magasinet har en vällingklocka med inskriften ”Brukspatron Albrecht Meyer och dess k. fru Christina Cletcher på Axbergshammar uti östra Närke. Facit holmia Gerhart Meyer Anno 1706.”Albrecht Meyer lät göra vällingklockan samtidigt som han donerade en kyrkklocka till Axbergs kyrka.

Brygghus: I gårdens gamla brygghus har drivits butik, café och mötesplats de senast åren.

.