Byggnader

BYGGNADER

Corps de logi: Osäkert när den ursprungliga huvudyggnaden byggdes. Byggnaden bestod då av envåningshus med källarvalv. Tillbyggnaden gjordes sannolikt 1680-tal av Henric Cletcher. Han ombesörjde då att gården blev Säteri. Av dokument från 1771 vet vi att utseendet och disponering är likt dagens. Under klockan på vinden står årtalet 1794.På övervåningens västra sida fanns tidigare ett sammanhängande rum längs hela husets kortsida med en teaterscen med tillhörande kulisser från 1700-talet.

Flyglar: De båda flyglarnas ursprung antas vara från 1600-talet. Den västra flygeln bestod av kök, bakstuga, visthusbod, mangelrum, drängstuga etc. Öster flygel har under en del av 1900-talet bland annat varit lanthandel. Till gården hörde på den tiden ett mejeri samt ett växthus.

Magasin: Det gamla magasinet har en vällingklocka med inskriften ”Brukspatron Albrecht Meyer och dess k. fru Christina Cletcher på Axbergshammar uti östra Närke. Facit holmia Gerhart Meyer Anno 1706.”Albrecht Meyer lät göra vällingklockan samtidigt som han donerade en kyrkklocka till Axbergs kyrka.

Brygghus: I gårdens gamla brygghus har drivits butik, café och mötesplats de senast åren. Nu är byggnaden under renovering.

.