Axbergshammar Säteri Historiska Trädgårdar

Föreningens syfte är att återskapa och vårda den historiska trädgården vid Axbergshammars Säteri. Varmt välkommen som medlem i föreningen genom att maila din anmälan med kontaktuppgifter till info@axbergshammar.se. Medlemsavgift är 100kr.

I gamla dokument har vi funnit att trädgården år 1771 hade en stenlagd gård, 21 stycken lövträd och söder om gården bestående av 60 stycken diverse fruktbärande träd. “Diverse gångar och ritningar som formerar fina ordentliga kvarter krusbärs, vinbärs,hållonhäckar.” Därtill nämns lustträdgård väster om gården samt en alle på 2:ne sidor och uti denna trädgård 2:ne ruddammar. Dessa kommenterades då vara som för detta utgågne. Där står också att det finns varjehanda större och mindre lövträd samt några körsbärsträd. Tillika en träshole. Så står det! Råkar du veta vad en träshole kan vara så blir vi glada för informationen;-)

Vid en historisk analys och efterforskning av trädgård och park av sakkunnig i nutid har man funnit att det på gården finns spår och strukturer som kan vara mycket gamla bla äppelträden och den jättelika hamlade asken vid mittaxelns entré. Det finns spår av engelsk park bortom smedjan i den västra parken och ytorna framför huvudbyggnaden är troligen mycket gamla. På 1700-talet kan dessa ha varit odlade åkerytor och på 1800-talet användes ytorna för odling a köksväxter, grönsaker, rotfrukter, bärbuskar, fruktträd (delvis bevarade)

Gärdesgården runt gården, kvarter med gångar på parterrerna söder om huvudbyggnaden samt ruddammar håller bla på att skapas efter dokumentet från 1771. Bilden ovan är trolig situationsplan över gården år 1771.