Verksamhet

Café/restaurangverksamhet i herrgårdsflygel

I hyreskontraktet ingår byggnaden östra flygeln, med tillhörande trädgård. Huset är ett kulturhus från 1600-talet och är en viktig beståndsdel i den upplevelsen av gården för våra besökare.
Byggnaden är under renovering och vi söker nu någon som på ett tidigt stadium kan få vara med och utforma hur byggnaden ska utformas. Huset består av bakstuga med bakugn, visthusbod, matrum och kontor med bergslagskamin samt kök i källaren.
Hyresverksamheten kommer att omfatta café/restaurang med 70 sittplatser samt möjlighet till försäljning av konsthantverk eller annat som inte konkurrerar med gårdens inredningsbutiks sortiment. På gården finns även Kvarnboden med inredningsprodukter till försäljning. Butiken drar en stor publik till gården och till framtida restaurang.

Det finns uppsatta kvalitetskrav; verksamheten ska bla omfatta både lunch- och caféverksamhet. Besökare ska erbjudas både varm mat och bakverk som ska lagas/bakas på plats. Det är önskvärt att råvaror har lokalt/regionalt ursprung. Öppettiderna för restaurangens verksamhet efter överenskommelse med hyresvärden.

Vi önskar in intresseanmälan senast den 1:a februari 2019 (kontrakt from 1 maj 2019), samt en verksamhetsbeskrivning med avsiktsförklaring för verksamheten samt referenser.

Kontakt: Stefan Irengård
E‑postadress: stefan.irengard@axbergshammar.se
Telefon: 076-118 81 99